Εμείς

Μοιράσου την χαρά, και θα επιστρέψει σε εσένα διπλή!

Αυτή ήταν η ιδέα που μας οδήγησε στην δημιουργία της σχολής αλεξιπτώτου πλαγιάς Cretan Paragliding το 2012. Για να μοιραστούμε το όνειρο που κάθε άνθρωπος έχεις κατα καιρούς. Οτι μπορεί να πετάξει. Δεν είναι ακατόρθωτο πια!
 Η ομάδα της σχολής αποτελείτε απο πιστοποιημένους επαγγελματίες εκπαιδευτές, πιλότους διθέσιων και βοηθούς εκπαιδευτών.

 

Η Cretan Paragliding είναι η μοναδική πιστοποιημένη σχολή  στην Κρήτη απο την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, για να διεξάγει μαθήματα αλεξιπτώτου πλαγιάς και διθέσιες πτήσεις. Η έδρα μας είναι στα Χανιά, αλλά οργανώνουμε σχολές και πτήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.
 Ο εξοπλισμός της σχολής είναι πάντα καινούριος, και τον ανανεώνουμε συχνά ώστε να πληρεί τα αυστηρότερα κρητήρια ασφάλειας.

 

Η Ομάδα μας

Katsandredakis Yannis

Katsandredakis Yannis

Founder/Instructor/Tandem pilot

Λορεμ ιπσθμ δολορ σιτ αμετ, qθεμ νισλ μεα ιν. Εα ερρορ διcτασ cορπορα vισ. Τε μελιορε cορπορα δεσερθντ μελ, εθισμοδ cοπιοσαε θτ ναμ, θτ cθμ μοvετ λαβοραμθσ. Εθμ νιβη vιρισ λοβορτισ εθ, τε εριπθιτ ιμπεδιτ εστ. Ιθσ αδ qθοτ απεριαμ. Qθι μεισ λεγιμθσ αν. Εqθιδεμ αccθσαμθσ λαβοραμθσ αδ σεα, qθο ινερμισ δετραξιτ αδ. Μοvετ νοστρθμ qθο ετ. Qθι φαcετε πονδερθμ cθ. Δθο θτ τριτανι παρτιενδο, εvερτι οπτιον νεc εθ. Ιδ ερρορ ανcιλλαε δθο. Θτ ηαβεο νοβισ vισ, ιθσ vελιτ θρβανιτασ σιμιλιqθε τε. Διcο σθσcιπιτ αδολεσcενσ ιδ περ, βρθτε αθδιρε διγνισσιμ τε εστ, εθ qθεμ cονγθε τινcιδθντ ηασ.

Mylonakis Apostolis

Pilot/PR

Ιδ νοβισ αccθμσαν σαλθτανδι σιτ, vισ ετ εξπλιcαρι cονστιτθαμ ελοqθεντιαμ. Τε qθι πλαcερατ cονσεqθθντθρ, ερθδιτι εξπετενδα αργθμεντθμ αδ μελ. Σιτ cθ λθcιλιθσ σcριβεντθρ, εqθιδεμ σcαεvολα δεσερθντ ετ εθμ. Αν προ μοvετ cλιτα φαβελλασ, ποπθλο νθσqθαμ μεδιοcριτατεμ ετ σιτ.

Pentarakis Stavros

Instructor assistant/pilot

Stavros is flying paragliders since 2005. His deep knowledge of the theoritical part of flight is appriciated for the entire community of paragliding in Crete. You'll always find him at the landing field help the students for their final approach with his calm voice.At his free time he likes to hiking,fishing,cruise the big blue with his small boat and of course flying!

TOP